首页 > 教育
CEPA GPS HRY CEPA GPS HRY

CEPA GPS HRY

冒险教育游戏

类型:教育评分:0.00更新时间:2024-03-15

简介 应用信息 热门应用 同类推荐

小编简语:Teambuildingové GPS hry – najděte stanovi?tě, ?e?te úkoly a porazte os

游戏简介

Teambuildingové GPS hry – najděte stanovi?tě, ?e?te úkoly a porazte ostatní tymy. Jedná se o GPS hry ur?ené pro rozvoj a efektivní komunikaci v tymu, p?i které si jednotlivé soupe?ící tymy strategicky vybírají herní stanovi?tě na digitální mapě a následně i reálně procházejí tak, aby získaly více bod?, ne? jejich soupe?i. Hry jsou tvo?eny na míru dle po?adavku zákazníka. Jednotlivá stanovi?tě jsou bodována podle správnych odpovědí na r?znorodé otázky a ?ifry. Body lze získat za vylu?tění ?ifry, splnění praktického úkolu, originální vy?e?ení ?tv?r?ího“ úkolu apod., které jsou sou?ástí některych vybranych stanovi??. Pr?běh celé hry je ?ízen a sledován pomocí webové aplikace, která je dostupná na zap?j?enych tabletech, nebo mobilních za?ízeních jednotlivych ú?astník?. Délka trvání zále?í na typu vybrané hry od 3 do 6 hodin.

Cílem hry je dob?e se pobavit, poznat zajímavá místa, závodit a rozvíjet spolupráci s kolegy v tymu.

V p?ípadě Va?eho zájmu o nastavení a uspo?ádání konkrétní hry na míru kontaktujte prosím spole?nost CE-PA na email info@

版本更新内容:
Servisní aktualizace pro splnění podmínek AppStore.

免费"CS"4+

应用信息

  • 年龄要求 : 4+
  • 语言 : "CS"
  • 厂商 : CE-PA
  • 平台 : IOS
  • 星级 : 5星级
  • 隐私政策查看
  • 游戏权限查看

相关专题更多

专题推荐 专题热点 专题最新
大战指尖飞轮 共收录30款

大战指尖飞轮

2024-03-19

大战指尖飞轮是一款简单有趣的iOS手机应用游戏. 点击屏幕任意地方会开始新游戏,点击弹出的指尖陀螺会得分,击中炸弹会结束游戏。开始下载玩吧!

查看详情